Roman Milczarek

Dowody na to, że w Polsce rządzi mafia prokuratorsko -sędziowska, czyli o tym jak prokuratury i sądy bezkarnie fałszują dowody i na podstawie tych dowodów wydają fałszywe wyroki

To streszczenie mojej historii odpowiada na pytanie czy można w dzisiejszym świecie skazać kogoś przy braku jakichkolwiek wiarygodnych dowodów, a nawet wbrew dowodom. Udowodnię, że prokuratura i sąd fałszują dowody, a potem

Czy istnieje w Polsce grupa przestępcza prokuratorów, sędziów i wysokich rangą urzędników państwowych kreujących życie społeczne w kraju?

Moje doświadczenia z wymiarem sprawiedliwości oraz wysoko postawionymi urzędami w Polsce zmusiły mnie do postawienia pytania: czy w kraju istnieje grupa przestępcza prokuratorów, sędziów i wysokich rangą urzędników państwowych w sposób przestępczy