Ile są warte przepowiednie?

Najbardziej znane proroctwo – Księga Apokalipsy – według mnie nie przewidziała niczego. Jedynie interpretatorzy dopasowali ogólnikowe, nieprecyzyjne symbole z wizji do wydarzeń, które się wydarzyły. Pokazuje to bezwartościowość Biblii jako źródła wiedzy o przyszłości, bo wszystkie napisane dawno temu interpretacje, które czytałem, dotyczące kolejnych wydarzeń i naszych czasów, nie sprawdziły się. Mam te książki na półce, wystarczy wziąć je do ręki by zobaczyć, jak bardzo interpretatorzy się mylili.

Mechanizm jest taki:

1. Interpretator część wizji przypisuje do wydarzeń, które się wydarzyły.

2. Interpretator snuje wizje przyszłości na podstawie pozostałych opisów wizji, których nie potrafił przypisać do wydarzeń historycznych.

3. Wizje przyszłości interpretatora nie sprawdzają się.

4. Interpretator poprawia poprzednie swoje opracowania, rozbudowuje to co zrobił w punkcie 1.

5. Interpretator snuje nowe, zmodyfikowane wizje przyszłości, tak jak w punkcie 2.

6. Nowe wizje przyszłości interpretatora nie sprawdzają się, jak w punkcie 3.

7. itd. aż interpretator umrze a jego miejsce zajmą nowi interpretatorzy, którzy całe życie robią to samo z Biblią, co ich poprzednik.

A tymczasem:

1. Biblia i Księga Apokalipsy stanowi źródło inspiracji dla polityków, którzy niektóre pomysły starają się wdrożyć (dlatego niektóre elementy proroctw mogą później interpretatorzy opisać słowami „to się spełniło”).

2. Życie interpretatorom umyka między palcami – zamiast zmieniać świat na lepsze, kreować rzeczywistość, żyją z nosem w świętej księdze i czekają, aż spełni się to co tam napisano (według ich interpretacji).

3. Z osób aktywnych interpretatorzy i ich czytelnicy stają się osobami pasywnymi, biernymi. Nie da się wg nich zmienić świata na lepsze, bo proroctwo mówi, że ma być tak i tak, więc działanie wbrew niemu nie ma sensu, to ingerencja w boski plan. Dopiero jak nadejdzie Dzień Sądu Ostatecznego Bóg wszystko naprawi – oddzieli plewy od ziaren i zapanuje powszechny raj, itd. Ludzie ci tracą kontakt z rzeczywistością i zamiast oceniać wydarzenia w kategorii ciągu przyczynowo-skutkowego „jak to się stało?” i „co można z tym zrobić by zneutralizować negatywy?”, oceniają je przez pryzmat „czy Biblia to przepowiedziała?” i „w którym miejscu boskiego planu jesteśmy?”.

Zakładając, że Księga Apokalipsy jest przepowiednią, to informacje te są nieprzydatne w praktyce – opisy przyszłości nie są tak precyzyjne, aby można było je wykorzystać do osiągnięcia jakiejś korzyści życiowej, a dopasowane wydarzenia historyczne do niczego się nie przydadzą „bo to już się stało”. W przeszłości zmarnowałem kilka lat na ślęczenie z nosem w proroctwach i na szczęście „otrzeźwiałem” kiedy dożyłem chwili, gdy interpretacje proroctw zawiodły i pojawiły się kolejne interpretacje.

Nie lubię też, gdy w przepowiednie wplata się religie i odwołują się np. do Biblii. Wolę proste i zwięzłe przepowiednie, to i tamto się wydarzy tu i tam, bez tego religijnego mistycyzmu i namawiania do nawracania pod groźbą boskiej kary. Chcę zwięzłych i jednoznacznych informacji, które mogę zweryfikować, bez fantazyjnej i niejasnej symboliki, które nie wymagają interpretacji i zastanawiania się „co autor miał na myśli”.

Oto przykład tekstu, który wg mnie nie jest wartościową przepowiednią (może to być opis snu widzianego pod wpływem czytania Apokalipsy Św. Jana):

„To, co nadejdzie, będzie nadzwyczajne. Nic podobnego nie zdarzyło się od początku świata. Będzie to jakby sąd w pomniejszeniu i każdy zobaczy – w Świetle samego Boga – swe własne życie oraz wszystkie swoje czyny.”

A poniżej, dla kontrastu, przedstawiam przepowiednię, która pokazuje, jak wygląda warta uwagi przepowiednia.

Przepowiednia Matki Shipton, która jest starsza od „przepowiedni” Nostradamusa:

„Kiedy umrze połowa świata?
Kiedy kobiety ubierają się jak mężczyzni i noszą spodnie;
Kiedy obcinają wszystkie swoje loki;
Kiedy wolne od ruchów obrazy wyglądają jak żywe,
Kiedy okręty jak ryby pływają pod powierzchnią morza,
Kiedy ludzie prześcigając ptaki mogą wznosić się do nieba,
Wtedy umrze połowa świata, głęboko zbroczona we krwi.”

A poniżej przepowiednia młynarza Mateusza z Apoig w Bawarii z ok. 1750 r.

„Wkrótce nastąpi jedna wojna, potem druga, a w końcu trzecia. Ostatnia wojna przeleci błyskawicznie. Będzie to jakby olbrzymia czystka. Pełno trupów i moc wylanej krwi. Dojdzie do walki między Chinami i ich sąsiadami. I co jeszcze gorsze, zbliża się katastrofa. Zimno i trzęsienie ziemi pozbawią wielu ludzi życia”.

Widzicie różnicę?

Bardzo stara przepowiednia Matki Shipton opisuje nasze czasy. Zawiera konkretne informacje: 50% ludzi zginie, 50% przeżyje wojnę. Problemem jest ustalenie, w którym roku, bo w sumie to co opisuje (np. ubieranie kobiet w spodnie) dzieje się od co najmniej kilkudziesięciu. Przepowiednię należy traktować jako ciekawostkę, bo informacja ta może się przydać co najwyżej firmom ubezpieczeniowym, by wiedziały, kiedy wycofać się z rynku ubezpieczeń na życie).

Każdy może mieć wizję przyszłości.

Ja też miałem kilka wizji przyszłości, nie tylko w półśnie, ale także na jawie (np. patrzę na ścianę i nagle widzę „kinowy” obraz przyszłości, w który wlatuję i zwiedzam – gdy chciałem dotknąć czegoś ręką, ręka trafiła na ścianę i koniec wizji). Widziałem np. wojnę podczas której w formie broni używano sztuczne błyskawice na masową skalę (całe niebo w błyskawicach uderzających w ziemię). Słyszałem głos spikera radiowego lub telewizyjnego z przyszłości relacjonujący ruchy wojsk kontyngentów europejskich w czasach, gdy nie było jeszcze UE i wojny z terroryzmem. Ale w żadnej z „wizji” nie widziałem Sądu Ostatecznego, Jezusa, itd. Myślę, że ludzie wierzący doznając wizji przyszłości, których doświadczają także ateiści (ale nie przyznają się do tego) tłumaczą to sobie religią (Bóg mi zesłał tę wizję ku przestrodze) i nadają opisowi wizji religijny charakter. Myślą, że są wyjątkowi, a jasnowidzenie to normalna sprawa, jednych dopada mocniej innych słabiej.

Przepowiednie mają fatalny wpływ na ludzkie umysły – wywołują depresje, fatalizm, bywa, że pod ich wpływem ludzie popełniają samobójstwa (ileż to już było zbiorowych samobójstw w sektach?). Większość proroctw jest bezużytecznych. Nawet, jeśli coś trafnie przepowiedzą, nie pozwalają wykorzystać tej wiedzy do czegoś konstruktywnego. Co z tego, że ktoś przepowiedział odejście Benedykta XVI (kto wie, może czytał te proroctwo i go zainspirowało do abdykacji?). Jaki to ma wpływ na moje życie? Żaden. Ot, taka sobie ciekawostka.

Wizje nie są potrzebne by widzieć zło na tym świecie i to, ku czemu zmierza świat. Dlatego jestem im przeciwny. Bo one odwracają uwagę od rzeczywistości i mają destrukcyjny wpływ na ludzki umysł. Bo zniechęcają ludzi do działania na rzecz lepszego świata.

26 komentarzy

 • Szelka

  Nigdy nie słyszałam dobrych przepowiedni, tylko zawsze złe. Przepowiednie zawsze straszą i rzeczywiście zniechęcają ludzi do działania , bo po co jeśli i tak nic z tego nie będzie. Mnie interesowałoby bardziej to czy przepowiednię można zmienić. Co tak naprawdę jest nie do sprawdzenia. Ale teoretycznie jako rzecz, która się jeszcze nie wydarzyła to tak. Można też nic nie robić , bo w przepowiedni było tak i tak zapisane. Czy warto siedzieć z założonymi rękami?

 • Andronikus

  Przepowiednia to ukazanie jakiegoś wariantu – najczęściej przepowiednia się spełnia ponieważ nie zmianiają się żadne okoliczności jej towarzyszące. Z łatwością można zmienić przyszłość, tak by przepowiednia się nie spełniła (bez względu czy była „negatywna” czy pozytywna) – to kwestia wyboru, decyzji wynikającej z zamysłu.

 • rodz111

  Polityczni Mesjasze -”samorealizujące się proroctwa biblijne”.

  Polityczni mesjasze to do nich można zastosować tezę, że interpretując Biblię „dopasowali ogólnikowe, nieprecyzyjne symbole z ”proroctw biblijnych ” do wydarzeń, które się wydarzyły”. Przykładem politycznego mesjasza jest Teodor Herzl twórca i główny ideolog współczesnego politycznego syjonizmu który to doprowadził do utworzenia państwa Izrael. To Herzl napisał, że nie ma syjonizmu bez antysemityzmu: „Kwestia żydowska istnieje wszędzie tam, gdzie Żydzi żyją w znacznej ilości. Gdziekolwiek nie istnieje, zostanie przyniesiona wraz z żydowskimi imigrantami. My naturalnie ciągniemy do takich miejsc, gdzie nie jesteśmy prześladowani, a nasz wygląd nie pobudza do prześladowań. Jest to przypadek, i nieuchronnie tak będzie wszędzie, nawet w wysoko cywilizowanych krajach – zobacz na przykład Francję – tak długo, jak kwestia żydowska nie zostanie rozwiązana na szczeblu politycznym. Nieszczęśni Żydzi niosą teraz ziarno antysemityzmu do Anglii; oni sprowadzili je już także do Ameryki(…). Dajcie nam tylko suwerenną władzę nad skrawkiem ziemi wystarczającym dla słusznych potrzeb naszego ludu, a z resztą poradzimy sobie sami”[1].
  Historia powstania państwa Izrael to jeden wielki cykl „samospełniających się proroctw biblijnych” (samorealizujących się)„[2]. Czym są „samorealizujące się” proroctwa biblijne? Są to proroctwa biblijne mające wpływ na światowe wydarzenia związane z mesjanizmem. Definicja w Wikipedii podaje, że samospełniające się proroctwo (samorealizująca się przepowiednia) to (…)zjawisko polegające na tym, że określone oczekiwania w stosunku do pewnych zachowań lub zdarzeń wpływają na te zachowania lub zdarzenia w sposób, który powoduje spełnienie oczekiwań. Samospełniające się proroctwa występują wówczas, gdy informacja o mającym się zdarzyć incydencie pochodzi z wiarygodnego dla jednostek źródła i pod wpływem tej informacji jednostki postępują w taki sposób, że realizują w końcu treść przepowiedni. Przykładem „samospełniającego się proroctwa” może być np. plotka o tym, że dany bank w najbliższym czasie z powodu problemów finansowych upadnie. W wyniku rozchodzenia się tej informacji wśród klientów banku pojawić może się zjawisko „owczego pędu”, gdy klienci wierząc w plotkę zaczynają wyciągać złożone w nim oszczędności. Rezultatem takiego działania jest wyprowadzenie pieniędzy z banku i doprowadzenie go do upadłości(…). Sztampowym przykładem „samorealizujących się proroctw biblijnych” jest 38 i 39 rozdział księgi Ezechiela w których przedstawiony jest Gog z Magog[2]. Wielu interpretatorów biblijnych w tym były doradca polityczny izraelskiego premiera Beniamina Netanjahu autor książki „The Gog and Magog War ” która przez pewien czas utrzymywała się na liście bestsellerów w „New York Times”, Joel Rosenberg uważa, że spełnienie się scenariusza proroctw nakreślonych w 38 i 39 rozdziale księgi Ezechiela odnosi się do ataku na Izrael przeprowadzonego przez koalicję narodów, w tym Rosję i Iran.
  To elity ze świata nauki, polityki, biznesu, religii tak kreują rzeczywistość aby stanowiła potwierdzenie zawartych w Biblii mesjańskich proroctw. Ale czy rzeczywiście tym elitom chodzi o moralne uzasadnienie swoich poczynań gdy odwołują się do Biblii? Ciekawie na ten temat wypowiedział się dr Nahum Goidmann.(…) „Na siódmym posiedzeniu Kongresu Żydów kanadyjskich,który odbył się w montrealskim hoteli „Mont Royal” wiosną 1947 roku dr Nahum Goidmann, późniejszy przywódca syjonistów oświadczył zgromadzonym, że Żydzi mogli mieć swoje państwo na Madagaskarze, ale „my obstawaliśmy przy Palestynie, nie ze względów religijnych, historycznych czy sentymentalnych, lecz dlatego, że Palestyna jest tarczą obrotową trzech kontynentów, a z militarnego oraz polityczno-strategicznego punktu widzenia centrum świata. Poza tym, jak podał „Congress-Bulletin” Goldmann wskazał na fakt, że złoża ropy naftowej w tym regionie są większe niż na całym kontynencie amerykańskim.”(…)[3]
  Natomiast proroctwa z księgi Daniela już nie kwalifikują jako „samospełniające się proroctwa” ponieważ spełnienie ich nie wypływa z woli i starań człowieka lecz z woli Jehowy Boga(…)ze względu na prawdomówność Boga, aby potwierdzić obietnice, które On dał ich praojcom, i aby narody wychwalały Boga za jego miłosierdzie (Rzymian 15:8, 9;Obj 4:11).
  Zwróćmy uwagę na słowa zapisane w księdze Daniela 2:31- 49 oraz Apokalipsy 13:1- 18. Interpretatorzy biblijni żyjący na przestrzeni wieków zgodnie rozpoznali tożsamość czwartej potęgi światowej – cesarstwa rzymskiego. Trzy pierwsze mocarstwa światowe Biblia sama ujawnia: Babilon, Medo-Persja, Grecja. Czwarte mocarstwo światowe „instytucjonalnie” przedłużyło swoje istnienie na 3 sposoby : poprzez chrześcijaństwo, tureckie imperium osmańskie, dynastię króli anglo-saskich.
  W czasach gdy Daniel spisywał prorocze wizje istniał już Rzym. Miał on ustrój monarchiczny a pierwszym jego królem był legendarny Romulus potem Numa Pompiliusz następnie Tullus Hostiliusz, Ankus Marcjusz, Tarkwiniusz Stary który żył w czasie w którym Babilończycy zburzyli Jerozolimę. Następnie Serwiusz Tuliusz, ostatni z monarchów rzymskich Tarkwiniusz Pyszny(535 p.n.e. – 509 p.n.e.) żył w czasach spełnienia się obietnicy o odbudowie i powrocie Judejczyków do ojczyzny. Gdy apostoł Jan spisywał wizje które otrzymał za pośrednictwem anioła, Rzym już był czwartą potęgą światowa w historii ludzkości. Nikt z ówczesnych ap.Janowi żyjących nie przypuszczał, że kolonia rzymska Brytania stanowiąca odległy kraniec cesarstwa rzymskiego po wielu set latach stanie się potężnym mocarstwem światowym o którym mówiło się, że nigdy „słońce nad nim nie zachodzi”. U szczytu swojej potęgi imperium brytyjskie miało rozmiar ponad 33 mln km2, co stanowi około 1/4 całkowitej powierzchni lądów, będąc największym imperium w historii świata [7]. Londinium[ 8] (Londyn) zostało założone prawdopodobnie w roku 47 czyli 4 lata po rzymskiej inwazji na wyspę. Miasto zajmowało stosunkowo niewielki obszar, jego mieszkańcy stanowili mieszankę różnych narodowości i utrzymywali rozległe kontakty handlowe. W roku 60 n.e. Londinium zostało całkowicie zniszczone w czasie powstania królowej Boudicca jednak szybko zostało odbudowane. Czuwał nad tym wysłany przez cesarza Nerona cywilny administrator Julius Classicianus. Londinium zostało zbudowane według planu, wzniesiono wiele gmachów publicznych, nastąpiły lata bardzo szybkiego rozwoju. Do roku 100 n.e. Londyn zastąpił Colchester jako stolica prowincji. Kiedy w roku 122 cesarz Hadrian odwiedził Brytanię i prawdopodobnie Londyn, owo miasto było u szczytu swojego rozwoju. W mieście znajdowały się łaźnie, port, pałac gubernatora, bazylika (największa na północ od Alp) i forum, świątynie, amfiteatr oraz fort. Pomiędzy 190 a 225 miasto zostało otoczone murem miejskim tak zwanym Murem Londyńskim . W roku 200 podzielono Brytanię na 2 prowincje: Britania Inferior ze stolicą w Yorku oraz Britania Superior, której stolicą pozostał Londyn. Trzeci wiek przyniósł recesję, inflację oraz niepewną sytuację polityczną w cesarstwie. Wielu żołnierzy z Brytanii ściągnięto do Europy. Do roku 220 miasto otoczono murem. Uzurpatorzy z Brytanii dwukrotnie próbowali odłączyć się od Rzymu i założyć niepodległe państwa (286 i 367 r. n.e.). Część miasta opustoszała, ok. 300 roku przestano dbać o gmachy publiczne (co mogło stanowić karę dla miasta za poparcie dla uzurpatorów). Kolejne lata przynosiły ustawiczne najazdy, wzmacniano mury miejskie. Pomiędzy 312 a 314 rokiem utworzono w Londynie biskupstwo. W roku 382 uzurpator Magnus Maksymus wyprowadził większość żołnierzy z Brytanii. Ostatni opuścili wyspę w roku 407 na rozkaz cesarza Konstantyna III. W roku 410 prośba o wsparcie wojskowe wystosowana do cesarza Honoriusza została odrzucona. Odrzekł on, że miasta Brytanii powinny radzić sobie same. Datę tę uznaje się za koniec rzymskiego panowania na wyspie. Nastąpił błyskawiczny upadek miasta. Cześć domów wyburzono, w kilku pozostałych mieszkańcy prowadzili rzymski tryb życia jeszcze do 450 roku, kiedy to miasto opustoszało zupełnie. Najeżdżające Brytanię pogańskie plemiona germańskie tworzyły na podbitych terenach małe państewka plemienne o charakterze patrymonialnym. Z początku było ich wiele, z czasem ich liczba spadła do siedmiu. Organizacja heptarchiczna doprowadziła z czasem do zjednoczenia Brytanii i wykształcenia spójnego ustroju politycznego Anglo-Sasów, co nastąpiło w IX wieku, w okresie najazdów duńskich[9]. Anglosasi byli germańskimi plemionami, które zamieszkiwały Brytanię od połowy V wieku n.e. Zajęcie Brytanii przez Anglosasów jest powszechnie uważane za początki współczesnego narodu angielskiego[10].
  Ale jak na wyłonienie się owej piątej potęgi światowej wskazuje Biblia? Zobaczmy:
  538 p.n.e(upadek Babilonu. Medo-Persja kolejnym mocarstwem światowym) – 2300 lat(Daniela 8:13,14)= 1763 n.e (pokój Paryski [11]ugruntował pozycje Wielkiej Brytanii jako mocarstwa światowego)

  607p.n.e(zburzenie Jerozolimy przez Babilończyków) – 2520 lat( siedem czasów narodów) = 1914n.e ; rozpoczęła się niewidzialna obecność Chrystusa [5]
  1914 n.e + 3.5 = 1919 n.e[4] (powstanie Ligii Narodów ; Apokalipsa13:3-8 ). W dniu 28 czerwca 1919 roku zawarto w Wersalu we Francji traktat pokojowy, obejmujący Pakt Ligi Narodów.
  1914 n.e + 3.5 =1918 n.e[6]
  1914 n.e(wybuch I wojny światowej;28 lipca 1914) + 3.5roku =1918 n.e[12] czternaście punktów Wilsona ( 8 stycznia 1918 ). Wyłonienie się Ligii Narodów Zjednoczonych – bestii z 13 rozdziału księgi Apokalipsy.

  Ktoś niedawno powiedział, że jeśli założyć ,(…) że Księga Apokalipsy jest przepowiednią, to informacje te są nieprzydatne w praktyce – opisy przyszłości nie są tak precyzyjne, aby można było je wykorzystać do osiągnięcia jakiejś korzyści życiowej, a dopasowane wydarzenia historyczne do niczego się nie przydadzą „bo to już się stało” (…). To prawda, proroctwa biblijne precyzyjnie nie opisują wszystkich mających nadejść wydarzeń ale podane w proroctwach szczegóły pomagają zachować czujność duchową która potrzebna jest do tego by zrozumieć znaczenie wydarzeń rozgrywających się u schyłku „dni ostatnich” tego niegodziwego systemu rzeczy i móc odpowiednio zareagować . Jak? Rewolucja? Jeśli „rewolucja”*** to moim zdaniem w takim znaczeniu jak podaje Biblia: „(1 Piotra 2:16) (…)Bądźcie jako ludzie wolni, ale nie używajcie swej wolności jako osłony dla zła(…); (Przysłów 14:16) Mądry się boi i odwraca od zła, głupi zaś wpada w furię i pewność siebie.

  ***”rewolucja”(z łaciny odwrócenie, odwrót) uzyskało szczególne znaczenie które doprowadziło do głębokich zmian w sposobie myślenia o świecie, jego relacjach do człowieka i religii.

  Przypisy:
  1. Theodor Herzl: Der Judenstaat. Leipzig, Vienna: M. Breitenstein’s Verlags-Buchhandlung, 1896.
  2.”samorealizujące się proroctwa „ „gog z magog -kim lub czym jest? – gog.cba.pl
  3.Hitler założycielem Izraela – http://members.upcpoczta.pl/s.nagorski/hitler/hizpol.pdf
  4.Liga Narodów ;http://pl.wikipedia.org/wiki/Liga_Narod%C3%B3w
  4.Finał Objawienia rozdz. 33 s. 244 Osądzenie osławionej nierządnicy ***„Bluźniercze imiona”
  Kiedy po pierwszej wojnie światowej dwurożna bestia propagowała Ligę Narodów, jej liczni zalotnicy religijni niezwłocznie pobłogosławili to posunięcie. Skutkiem tego nowa organizacja na rzecz pokoju stała się „pełna bluźnierczych imion”.
  „Chrześcijaństwo może użyczyć dobrej woli, stanowiącej siłę napędową ligi [narodów], dzięki czemu traktat przekształci się ze świstka papieru w narzędzie królestwa Bożego” (The Christian Century, USA, 19 czerwca 1919 roku, strona 15).
  „Idea Ligi Narodów jest rozszerzeniem na dziedzinę stosunków międzynarodowych idei Królestwa Bożego jako ładu światowego opartego na dobrej woli. (…) Właśnie o to modlą się wszyscy chrześcijanie słowami: ‚Przyjdź Królestwo Twoje’” (The Christian Century, USA, 25 września 1919 roku, strona 7).
  „Spoiwem Ligi Narodów jest Krew Chrystusa” (dr Frank Crane, amerykański kaznodzieja protestancki).
  „[Krajowa] Rada [kościołów kongregacjonalistycznych] popiera pakt [Ligi Narodów] jako jedyny dostępny dziś instrument polityczny, za pomocą którego Duch Jezusa Chrystusa może znaleźć szersze praktyczne zastosowanie w sprawach narodów” (The Congregationalist and Advance, USA, 6 listopada 1919 roku, strona 642).
  „Konferencja wzywa wszystkich metodystów do popierania i aktywnego propagowania haseł [Ligi Narodów], stanowiących wyraz idei Boga Ojca i ziemskich dzieci Bożych” (Weslejański Kościół Metodystyczny, Wielka Brytania).
  „Po rozpatrzeniu dążeń, możliwości i postanowień tego paktu stwierdzamy, że zawiera on samo sedno nauk Jezusa Chrystusa – Królestwo Boga i Jego sprawiedliwość (…) Ni mniej, ni więcej, tylko właśnie to” (kazanie arcybiskupa Canterbury z okazji otwarcia Zgromadzenia Ligi Narodów w Genewie, 3 grudnia 1922 roku).
  „Związek Ligi Narodów ma w tym kraju takie same święte prawa, jak każde inne stowarzyszenie humanitarne bądź misyjne, ponieważ jest ona obecnie najskuteczniejszym organem władzy Chrystusa jako Księcia Pokoju wśród narodów” (kaznodzieja kongregacjonalistów dr Garvie, Wielka Brytania).
  5.Daniela 7:13,14; 23 – 26
  6. Dlaczego – http://zderzak.pl.prv.pl/pl/007/
  7.Imperium nad którym słońce nigdy nie zachodzi; http://pl.wikipedia.org/wiki/Imperium,_nad_kt%C3%B3rym_nigdy_nie_zachodzi_s%C5%82o%C5%84ce
  8. Londinium : http://pl.wikipedia.org/wiki/Londinium
  9.Heptarchia anglosaska; http://pl.wikipedia.org/wiki/Heptarchia_anglosaska
  10. Anglosasi ;http://pl.wikipedia.org/wiki/Anglosasi
  11. Pokój Paryski z 1763 n.e; http://pl.wikipedia.org/wiki/Pok%C3%B3j_paryski_1763
  12.Czternascie punktów Wilsona ; http://pl.wikipedia.org/wiki/Czterna%C5%9Bcie_punkt%C3%B3w_Wilsona

 • Maurycy Hawranek

  rodz111 – napisałeś: „To prawda, proroctwa biblijne precyzyjnie nie opisują wszystkich mających nadejść wydarzeń ale podane w proroctwach szczegóły pomagają zachować czujność duchową która potrzebna jest do tego by zrozumieć znaczenie wydarzeń rozgrywających się u schyłku „dni ostatnich” tego niegodziwego systemu rzeczy i móc odpowiednio zareagować .”

  A ja napisałem i podtrzymuję: „Ludzie ci tracą kontakt z rzeczywistością i zamiast oceniać wydarzenia w kategorii ciągu przyczynowo-skutkowego „jak to się stało?” i „co można z tym zrobić by zneutralizować negatywy?”, oceniają je przez pryzmat „czy Biblia to przepowiedziała?” i „w którym miejscu boskiego planu jesteśmy?”.”

  Wygląda na to, że właśnie o Tobie jest wzmianka na końcu mojego cytatu. Nie zastanawiasz się, jak zmienić świat, by czarne wizje przyszłości się nie spełniły (działanie aktywne podbudowane wiarą w możliwość kreowania przyszłości), tylko w którym miejscu wydarzeń proroctwa się znajdujesz (działanie bierne podbudowane wiarą w ukształtowaną przyszłość, której nie można zmienić, bo Bóg już ją zaprojektował i nic się z tym nie da zrobić). Nie jesteś człowiekiem, który kształtuje przyszłość, lecz człowiekiem, który ją obserwuje porównując z proroctwem biblijnym.

  Uważam, że proroctwa biblijne – obok proroctw Nostradamusa – są najbardziej niewiarygodnymi proroctwami, z jakimi miałem do czynienia, bo nic z niech nie wynika konkretnego. Są mgliste i nie wiadomo na 100% o co w nich chodzi. Proroctwa biblijne powstały po to by nawracać strachem przed Sądem Ostatecznym i aby kapłani mogli kontrolować wiernych.

  Myślę, że Księga Apokalipsy to zbiór snów, jakie spisała osoba wierząca, że zesłał je Bóg.

 • rodz111

  (…)”Nie zastanawiasz się, jak zmienić świat, by czarne wizje przyszłości się nie spełniły (działanie aktywne podbudowane wiarą w możliwość kreowania przyszłości), tylko w którym miejscu wydarzeń proroctwa się znajdujesz (działanie bierne podbudowane wiarą w ukształtowaną przyszłość, której nie można zmienić, bo Bóg już ją zaprojektował i nic się z tym nie da zrobić). Nie jesteś człowiekiem, który kształtuje przyszłość, lecz człowiekiem, który ją obserwuje porównując z proroctwem biblijnym.”(…)

  Skąd to wszystko wiesz? Przecież mnie nie znasz? Czy przyszłość którą opisuję Biblia jest katastroficzna dla całej ludzkości? Czy ta przyszłość którą „zaprojektował” Bóg jest gorsza od tej którą projektują niedoskonali ludzie?

  Historia pokazuje, że było wielu ludzi próbujących „przebudować przyszłość” nie tylko swoją ,najbliższych,kraju swego pochodzenia a w dalszej perspektywie całej ludzkości. Co się z nimi stało? Ci którzy walczyli i ginęli za wolność i niezależność gdyby zobaczyli obecną rzeczywistość co by powiedzieli np: „o taki świat właśnie walczyliśmy!”. To dzięki temu,że między innymi za pośrednictwem Biblii mam niejako wgląd w przyszłe wydarzenia rozgrywające się na ziemi w czasie „zakończenia tego niegodziwego”, nieludzkiego „systemowi rzeczy” nie poddaję się, podejmuję konkretne działania by nie ulec beznadziejności w czasie paniki i załamania gospodarki światowej na nie spotykaną skalę.

  Skąd wiesz, czy nie jestem człowiekiem który nie kształtuje przyszłości? Wszak kropla wody ma moc rozkruszyć twardą skałę.
  Czy podejmuję aktywne „działania podbudowane wiarą w możliwość kreowania przyszłości”? Sam oceń, oto one:
  -nie gromadzę oszczędności w żadnym banku
  -nie korzystam z żadnego kredytu
  -kupuje tylko to co jest dla mnie niezbędne
  -nie mam żadnych nałogów
  -nie popieram żadnego ugrupowania politycznego
  -korzystam z dobrodziejstw medycyny naturalnej
  -na miarę swych możliwości staram się prowadzić zdrowy tryb życia
  -pomagam innym o ile jest to w gestii moich możliwości
  -mam głęboki szacunek do życia
  -odwracam się od zła

  A co najważniejsze w rozmowach z ludźmi kieruje ich uwagę na nieocenioną wartość poznania Biblii i tego który natchnął ludzi do jej spisania.

  Jasno wyraziłeś swoją opinię o Biblii, być może kiedyś zmienisz zdanie?

 • Maurycy Hawranek

  Nie zmienię zdania o Biblii – im dłużej ją znam, tym dłużej utwierdzam się w przekonaniu, że została napisana przez ludzi a nie podyktowana przez Boga – jest to kompilacja historii, mitów i legend tamtej epoki, dokonana przez kapłanów w celach nacjonalistyczno-politycznych. Jest równie wiarygodnym źródłem wiedzy historycznej, jak „Kronika Polski” Wincentego Kadłubka (porównanie jest według mnie bardzo trafne – Kadłubek wplótł np. Aleksandra Wielkiego w historię Polski i przeinaczał fakty w celach moralizatorskich).

  Polecam lekturę „Leksykonu biblijnych pomyłek” oraz „Leksykonu pomyłek Nowego testamentu” – książki pokazują, że Biblia jest dziełem niespójnym logicznie – co dowodzi, że ludzie ją tworzyli a nie Bóg dyktował. Pewnie teraz powiesz, że nie dyktował, tylko „natchnął” – natchnienie nie jest niczym sensacyjnym i niczego nie dowodzi, każdy pisarz wpada w trans twórczy zwany natchnieniem i jest to zjawisko powszechne.

 • rodz111

  Nie mam dostępu do tych publikacji(„Leksykonu biblijnych pomyłek” oraz „Leksykonu pomyłek Nowego testamentu”)więc trudno mi jest mieć jakiekolwiek zdanie w tym temacie. W internecie nie znalazłam żadnego e-booka ani pdf do ściągnięcia.Zanim zdecydowałabym się zakupić tą czy inna książkę najpierw wolałabym zapoznać się,jeśli nie z całą treścią to przynajmniej z jakąś jej częścią.Jeśli możesz przybliżyć mi jakiś przykład lub przykłady z polecanych przez ciebie publikacji, chętnie zapoznam się z ich treścią.

 • rodz111

  Ja natomiast polecam do obejrzenia film”Pełny obraz”
  (http://www.youtube.com/watch?v=y7m0l45jv50)

 • rodz111

  Dlaczego Biblia jest ośmieszana, wystawiana na pośmiewisko i kto na tym korzysta? Warto zadać sobie te pytanie…

 • rodz111

  Przejrzałam pierwszą stronę serwisu paranormalne.pl (http://www.paranormalne.pl/topic/650-leksykon-biblijnych-pomylek/)i przeczytałam kilka fragmentów polemiki Waltera-Jorga Langbeina które nie mają żadnej wartości. Jeśli na takich konfabulacjach opiera się twoje wyobrażenie co do Biblii to szczerze ci współczuję…

 • Maurycy Hawranek

  Znam film „Pełny obraz”. Autor przedstawia w nim swoje poglądy.

  Książki które ci poleciłem nie są ośmieszaniem Biblii tylko udowadniają, że jest dziełem literackim, w którym są błędy. Gdyby była dziełem Boga, byłaby bezbłędna, spójna i logiczna, bez względu na liczbę osób, które ją spisywały. Biblii nie trzeba ośmieszać – robią to ludzie, którzy nie potrafią niczego powiedzieć od siebie bez odwołania się do cytatu z Biblii. Widać, że to książka pisana przez ludzi na przełomach wieków, którzy posiadali mniejszą wiedzę o świecie niż my dzisiaj i to, czego nie rozumieli, wyjaśniali sobie Bogiem, wola boską, itd.

  Jesteś świadkiem Jehowy i dlatego nie chcę z tobą dyskutować o Biblii, bo to strata czasu. Chociaż Was lubię, bo jesteście życzliwi, to w przeszłości wielokrotnie rozmawiałem ze Świadkami Jehowy, aby otworzyć im oczy, ale w chwili, gdy już nie wiedzieli jak odpowiadać, bo nie mieli argumentów, przysyłali inne osoby, z którymi dyskusję zaczynałem od zera. To męczące i nie chcę w to znowu wchodzić, bo do niczego to nie prowadzi. Wy, Świadkowie Jehowy nie zmienicie zdania, a ja nie zmienię mojego.

  Zamiast dyskutować ze mną, dam ci linka do skeczu „Dupa Henryka”, może trochę wulgarne, ale myślę, że powinieneś to przeczytać i zastanowić się.

  Życzę miłej lektury.

  http://wolnemedia.net/opowiadania/dupa-henryka/

 • Maurycy Hawranek

  „Przejrzałam pierwszą stronę serwisu paranormalne.pl (http://www.paranormalne.pl/topic/650-leksykon-biblijnych-pomylek/)i przeczytałam kilka fragmentów polemiki Waltera-Jorga Langbeina które nie mają żadnej wartości. Jeśli na takich konfabulacjach opiera się twoje wyobrażenie co do Biblii to szczerze ci współczuję…”

  Oczywiście, że uważasz, że nie mają żadnej wartości, bo burzą Twoją wizję Biblii, bo autor zadaje trudne pytania. To naturalna reakcja obronna na krytykę.

  Nie wiem czy wiesz, ale Walter-Jorga Langbein, jest osobą wierzącą, biblistą, który starał się odkłamać błędy tłumaczy i kopistów opierając się na wiedzy lingwistycznej, obyczajowej i historycznej. To nie są żadne „konfabulacje” (czyli zmyślenia).

  Zarzucaszc mu „konfabulację”, a sam przecież „konfabulujesz” tworząc własne interpretacje księgi Apokalipsy.

  Konfabulacja różni się od świadomego zmyślenia tym, że człowiek jest przekonany o realności swoich przekazów. Z treści twojej interpetacji Apokalipsy widać, że jesteś święcie przekonany, że odkryłeś klucz do tajemnicy i poznałeś prawdę o przyszłości, a tymczasem wciąż jest to tylko źródło luźnych, wieloznacznych symboli, które można swobodnie dopasować do wszystkiego.

  Autor książki przynajmniej opiera się na konkretach, wskazuje miejsce w Biblii w którym znalazł błąd merytoryczny lub logiczny i wyjaśnia na czym polega.

  Generalnie Biblia, ani inne święte księgi, mnie nie obchodzą i nie chcę o nich dyskutować, bo to strata czasu. Obchodzi mnie realne życie, świat, przyroda i ludzie, a nie religie. Mam swoją wizję świata, swoją wiarę i w zupełności mi to wystarcza. Nie trzeba czytać świętych ksiąg by wiedzieć, że trzeba czynić dobro, a nie zło i każdy czyn pociąga za sobą skutek.

  Religia nie ma dla mnie znaczenia, z każdym mogę się zaprzyjaźnić, bez względu na to, czy jest to ateista, katolik, czy muzułmanin, byle był na co dzień dobrym człowiekiem, a nie jakimś psychopatą, i byle nie próbował mnie nawracać na swój światopogląd. Oceniam ludzi po czynach i osobowości, a nie metkach. I to mi w życiu wystarczy.

 • rodz111

  „(…) Gdyby była dziełem Boga, byłaby bezbłędna, spójna i logiczna, bez względu na liczbę osób, które ją spisywały (…).”

  Bezbłędna:

  Cieszę się, że znasz film „Pełny obraz” zapewne podzielasz zdanie autorów tego filmu co do przyczyny obecnego kryzysu gospodarczego na świecie i kto za to odpowiada.Niemniej chciałabym zwrócić twoją uwagę na Biblię, bo bez jej znajomości nie ma właściwego zrozumienia otaczającej nas rzeczywistości.W którejś z części filmu „Pełny obraz” przedstawiona jest ciekawa myśl, że system w którym żyjemy powinien opierać się na wartościach humanitarnych a nie na pieniądzu.Też tak uważam. Obecna cywilizacja gloryfikuje śmierć a nie życie,niewolę a nie wolność, pozór zamiast prawdę.
  Podstawa obecnego systemu ma swój początek w „(…)intelektualizmie mistycznym baroku i oświecania, w umysłach intelektualistów tamtych epok, którzy nadali impuls dla projektowania przyszłych nieludzkich systemów polityczno–gospodarczo-społeczno-religijnych(…)”[http://1914.cba.pl/bezprawie.html ].
  Jednym z tych „oświeconych myślicieli” był Franciszek Bacon. Jego poglądy na Biblię nadały impuls do rozwoju nauki która z czasem przyczyniła się do powstania przyszłych ciemięskich systemów politycznych,gospodarczych.”(…)Twierdził , że człowiek który dokonuje wynalazków naśladuje tym samym Boga i przeprowadza jakby nowe akty stwórcze.(…)”Zyskuje przez to wszelkie dobrodziejstwa i uszczęśliwia samego siebie ,nie wyrządzając nikomu żadnej krzywdy czy przykrości.
  Człowiek jedynie może powiększyć swoje panowanie przez wynalazki ,a cel ten jest bardziej godny człowieka niż inne zadani”.”Tylko dzięki nauce człowiek jest w stanie zapanować nad przyrodą”. Ale dlaczego należy dążyć do takiego stanu?Oto Bóg nadał człowiekowi władzę nad światem i teraz człowiek ma ją odzyskać.Człowiek będzie miał swobodę używania wszystkich dobrodziejstw a kierować tym ma zdrowa religia tzn.protestancka”(…). Według Bacona „grzechem pierworodnym” była utrata kontroli człowieka nad przyrodą.Utracone panowanie nad stworzeniem może człowiek odzyskać tylko przez zbudowanie nauki która wyposaży go w odpowiednie środki opanowania przyrody i królewskie stanowisko w świecie”.(…) I chociaż obecnie -pisze Bacon- człowiek znalazł się w nędzy z powodu grzechu pierworodnego to z pomocą nauki w pewnym stopniu ludzkość powoli poprzez wynalazki będzie kroczyła do wyzwolenia się z pod jarzma podporządkowania się przyrodzie”.(…) Bacon zamierzał dokonać reformy nauki która ma służyć realizacji praktycznych celów.”Tyle mamy władzy ile wiedzy”(…).
  Ci którzy maja wiedzę o otaczającym nas świecie niechętnie się nią dzielą, można rzec,że cała ludzkość permanentnie utrzymywana jest w stanie niewiedzy co do rzeczywistego znaczenia obecnych wydarzeń i tego w jakim kierunku zmierza świat? Tylko ci którzy tą przyszłość projektują rzeczywiście mają „Tyle mamy władzy ile wiedzy” pozostała część ludzkości tkwi w mrokach niewiedzy.
  Chciałabym zwrócić twoją uwagę na szczególny werset biblijny księgi Izajasza 41:21-23: (…)„Przedstawcie swoją sporną sprawę” — mówi Jehowa. „Przedłóżcie swe argumenty” — mówi Król Jakuba. 22 „Przedłóżcie i powiedzcie nam, co ma się wydarzyć. Opowiedzcie, jakie były pierwsze rzeczy, żebyśmy mogli przyłożyć do nich swe serce i poznać ich przyszłość. Albo sprawcie, abyśmy usłyszeli o rzeczach, które nadchodzą. 23 Powiedzcie, co ma przyjść potem, abyśmy poznali, że jesteście bogami. (…)

  Obecny system który wykreował globalny kryzys światowy został w sposób obrazowy przedstawiony w Biblii i gdy czyta się księgi Daniela,Ezechiela i Objawienia rzeczywiście dochodzi się do wniosku , że rzeczywiście te rzeczy naprawdę się stają choć zapowiedź ich miała miejsce kilkadziesiąt set lat temu.W ten sposób ,biorąc pod uwagę wers z Izajasza 41:21-23 Bóg mówi :(…)„Przedstawcie swoją sporną sprawę” — mówi Jehowa. „Przedłóżcie swe argumenty” — mówi Król Jakuba. 22 „Przedłóżcie i powiedzcie nam, co ma się wydarzyć. Opowiedzcie, jakie były pierwsze rzeczy, żebyśmy mogli przyłożyć do nich swe serce i poznać ich przyszłość. Albo sprawcie, abyśmy usłyszeli o rzeczach, które nadchodzą. 23 Powiedzcie, co ma przyjść potem, abyśmy poznali, że jesteście bogami. (…). To właśnie spełniające się prorocze wypowiedzi w Biblii stanowią dowód na prawdziwość istnienia Boga.

  W kontekście obecnego gospodarczego kryzysu dodałam komentarz na stronie http://polskawalczacastopsyjonizmowi.com/2013/06/11/wws/ który przytoczę:
  (…)To ,że Biblia jest wydatkową księga nie trzeba nikogo przekonywać. O jej wyjątkowości świadczą określone w szczegóły które wyjawiają Boży pogląd na określone sprawy .Większość tych co czytała Biblię, owe szczegóły określa mianem proroczej wypowiedzi.Wiele tych natchnionych proroczych wypowiedzi odnosi się do naszych obecnych czasów .Pomimo tego ,że niektóre z nich spisane było ponad 2000 i więcej lat temu , dokładnie ilustrują to co obecnie rozgrywa się na świecie.
  Nieprawdopodobne a jednak prawdziwe.Większość komentatorów biblijnych ,uważa ,że obecne wydarzenia rozgrywające się na Bliskim Wschodzie , stanowią spełnienie się proroctw z 38 i 39 rozdziału księgi Ezechiela oraz z księgi Apokalipsy.Na przykład były doradca polityczny izraelskiego premiera Beniamina Netanjahu autor książki “The Gog and Magog War” która przez pewien czas utrzymywała się na liście bestsellerów w “New York Times”,Joel Rosenberg, uważa ,że spełnienie się scenariusza proroctw nakreślonych w 38 i 39 rozdziale księgi Ezechiela odnosi się do ataku na Izrael przeprowadzonego przez koalicję narodów, w tym Rosję i Iran.
  Według teorii geopolitycznej politologa Samuela Huntingtona („Zderzenie cywilizacji i nowy kształt ładu światowego” ;1996) obecnie mamy do czynienia z konfliktem cywilizacji. Huntington twierdzi, że może dochodzić do poważnych konfliktów pomiędzy poszczególnymi cywilizacjami. Wymienia te cywilizacje ale dziwnym trafem pomija tę odrodzoną w XVIII wieku – cywilizacje żydowską.Huntington (…) dowodzi, że w okresie po zakończeniu zimnej wojny, kiedy to przyczyną konfliktów były geopolityka spory ideologiczne, na pierwsze miejsce powrócą spory kulturowe. Uważa on ponadto, że Cywilizacja Zachodu systematycznie traci swoje wpływy we współczesnym świecie. Aby zapobiec jej marginalizacji, musi dojść do pojednania i ściślejszej współpracy dwóch najważniejszych ogniw tej cywilizacji – Europy i Stanów Zjednoczonych (http://biznes.onet.pl/wideo/umowa-jakiej-swiat-jeszcze-nie-widzial-ogromne-zag,129995,w.html#fp=biznes ; Dan 2:41-45 ) . Według Huntingtona priorytetem współczesnej polityki międzynarodowej powinno być zażegnywanie konfliktów na granicach cywilizacji (na przykład pomiędzy Izraelem a Palestyńczykami).
  Teoria ta jest często wspominana zwłaszcza islam po zamachach terrorystycznych z 11 września 2001 roku.(http://pl.wikipedia.org/wiki/Zderzenie_cywilizacji) ale moim zdaniem nie ukazuje prawdziwego oblicza tej wojny. Chcąc je poznać musimy sięgnąć po Biblię( Dan 2 : 36-45;Dan 4:23-25 ; Dan 8 : 19-26; Dan 11:2 – 45 ; Dan 12:1 – 13; Obj 12: 7-10 ) .

  W ujęciu proroctw zawartych w księdze Daniela „potomstwo ludzkie” to symboliczna glina zatem przedstawia system “demokratycznych rządów” w którym większy wpływ na sprawowanie władzy mieli wywierać zwykli ludzie.Jak podaje Wikipedia, demokracja (stgr. δημοκρατία demokratia “rządy ludu”, od wyrazów δῆμος demos “lud”, rozumiany jako ogół pełnoprawnych obywateli + κρατέω krateo “rządzę”) to ustrój polityczny, w którym źródło władzy stanowi wola większości obywateli (sprawują oni rządy bezpośrednio lub za pośrednictwem przedstawicieli). Obecnie powszechną formą ustroju demokratycznego jest demokracja parlamentarna. Gwarantem istnienia demokracji parlamentarnej jest konstytucja (wyjątkiem są Izrael oraz Wielka Brytania, nieposiadające konstytucji spisanej w jednym akcie). Demokracja ma swój początek w Starożytnej Grecji . W znaczący wkład w jej rozwój ma także kultura Starożytnego Rzymu oraz kultura Zachodu (Europa, Ameryka Północna i Południowa ) w tym cywilizacja żydowska w ręku której znajduje się cały prywatny przemysł bankowy. “Demokracja” jest ostatnią formą rządów, wymienioną w Biblii( Dan 2 : 36-45;Dan 4: 23-25 ;Dan 8 : 19-26; Dan 11:2 – 45 ; Dan 12:1 – 13).

  Pierwsza fala demokracji miała miejsce po zakończeniu I wojny światowej (powstanie LNZ) , druga po zakończeniu II wojny światowej (Powstanie ONZ ,utworzenie państwa Izrael ;Unie gospodarczo-polityczno-walutowe) .
  Trzecia fala rozpoczęła się w roku 1989 (Europa Wschodnia,pierestrojka. Podstawowe zasady pierestrojki określił Gorbaczow w książce pt.: “Przebudowa i nowe myślenie dla naszego kraju i dla całego świata” opublikowana w 1988 ) , czwarta fala w 1990 swym zasięgiem objęła poszczególne (wchodzące lub mogące wejść w skład tzw.osi zła) kraje Bliskiego Wschodu. Demokracja globalna (proces integracji cywilizacyjnej oparty na indoktrynacji struktury myślowej jednostki.

  Ta natomiast zależna jest od struktury społecznej. Jednym z narzędzi umożliwiający transformację społeczeństw jest multikulturowość . Staje się ona zjawiskiem pospolitym przełamującym wszelkie uprzedzenia na korzyść “mniejszości” w tym również związków jednopłuciowych ;ideologia gender). Pierwszym krokiem demokracji globalnej ma być ustanowienie powszechnego pokoju – Pax Universa ; (1 Tesaloniczan 5:1-3; 2 Tymoteusza 3:1- 5 ; 13; ).

  Celem tzw.demokracji globalnej jest wypracowanie i wprowadzenie wspólnych standardów :
  a) standardu bezpieczeństwa
  b) standardu jakości życia
  c)standardu zrównoważonego rozwoju
  d)standardu wykształcenia i infrastruktury naukowo-technicznej

  W rzeczywistości jednak prawdziwym celem tzw. demokracji globalnej jest utrzymanie przy władzy elity prywatnego przemysłu bankowego poprzez zastąpienie dotychczasowego systemu rezerwy ułamkowej na system rezerwy stuprocentowej . Skąd taki wniosek?

  Wniosek ten wynika z analizy proroctw biblijnych zawartych w księdze Daniela. O ile , jeśli chodzi o proroctwa z 38 i 39 rozdziału księgi Ezechiela , można określić je mianem „samospełniających się proroctw biblijnych” (elity ze świata nauki ,polityki ,biznesu ,religii tak kreują rzeczywistość aby stanowiła potwierdzenie zawartych w biblii mesjańskich to proroctwa z księgi Daniela już nie kwalifikują jako „samospełniające się proroctwa” ponieważ spełnienie ich nie wypływa z woli i starań człowieka lecz z woli Jehowy Boga (…) ze względu na prawdomówność Boga, aby potwierdzić obietnice, które On dał ich praojcom, 9 i aby narody wychwalały Boga za jego miłosierdzie (Rzymian 15:8, 9;Obj 4:11) .Proszę zwrócić uwagę na słowa zapisane w Ezechiela 38:3-6 : (…)I powiedz: ‚Tak rzekł Wszechwładny Pan, Jehowa: „Oto jestem przeciwko tobie, Gogu, główny naczelniku Meszechu i Tubalu . 4 I niechybnie cię zawrócę, i włożę haki w twoje szczęki, i wyprowadzę ciebie z całym twym wojskiem, końmi i jeźdźcami, wszystkich gustownie odzianych, liczny
  zbór, z wielką tarczą i puklerzem, a wszyscy oni władają mieczem; 5 z nimi Persję, Etiopię i Put — tych wszystkich
  z puklerzem i hełmem; 6 Gomer i wszystkie jego hufce, dom Togarmy z najdalszych stron północy i wszystkie jego hufce,wiele ludów z tobą.”(…)

  Większość biblijnych interpretatorów w trzecim wersecie 38 rozdziału księgi Ezechiela upatruje Rosjan .Wniosek taki wyciągnięto na podstawie tłumaczenia hebrajskiego słowo „rosz” co brzmi jak współczesna nazwa Rosja . Potwierdzenie tego podglądu wynikać ma z kolejnych wersetów w których określenie z ” najdalszych stron północy “ponoć ma wskazywać na to ,że chodzi tu o Rosję która leży daleko na północ od Izraela. Ale czy na pewno? Narody ” z najdalszych stron północy ” nacierające na Izrael wymienione w Ezechiela 38:3-6 obejmują zjednoczona armię złożoną z wielu narodów wśród których być może znajdą się również te które leżą na północnym wschodzie od Jerozolimy.

  (…) Ale mnie osobiście taka interpretacja proroctw dotyczących Goga z Magog (teoria Królestwa Haszymidów ;teoria kliki (caucus); teoria całej Europy; teoria rosyjska ; teoria indo-europejska) nie przekonuje. Skłonna jestem uznać tezę ,że Gog przedstawiony w 38 i 39 rozdziale księgi Ezechiela GOG(ang: Global Occupation Government ) to globalny system zarządzania zasobami ludzkimi obejmujący kształtowanie i kontrolę umysłu i serc całej populacji ludzkiej organizowany przez “bestie czasu końca”(mocarstwa światowe ) . System ten odzwierciedla osobowość i zasady twórcy tego systemu -Szatana Diabła.System ten wywiera przemożny wpływ i nacisk na każdego człowieka.Im bliżej”końca tego systemu rzeczy” tym coraz większe nadzorowanie poczynań, procesów zachodzących na wszystkich płaszczyznach życia całych społeczeństw .System ten burzy tradycyjne pojęcie rodziny ,własności,prawdy ,wolności i wiary dlatego credo owego systemu brzmi :”bez rodziny,własności,prawdy , wolności i wiary “.

  Podstawa tego systemu została utworzona w XVIII wieku . John Law stworzył system rezerwy ułamkowej który z czasem stał się główną przyczyną obecnego kryzysu światowego (Mat 24:21 ; 2 Tym 3:1-5,13;Obj 13:18 ). System rezerwy ułamkowej polegał na zastąpieniu powszechnie stosowanych monet opartych na parytecie złota ,pieniądzem papierowym opartym na zaufaniu.Zaletą tego systemu było to ,że papierowe pieniądze można było drukować w nieskończoność i było to zdecydowanie tańsze niż produkcja monet kruszcowych.Rozwiązanie jakie zaproponował John Law w późniejszym okresie umożliwiło rozwój rewolucji przemysłowej na całym świecie. Ale nie tylko … System rezerwy ułamkowej przyczynił się od powstania prężnie działającego prywatnego przemysłu bankowego którego lwia część zysków pochodziła między innymi z finansowania wojen i rewolucji ,obalania rządów , burzenia starych narodów , tworzenia nowych państw ,nowych gospodarek ,nowych korporacji i nowych społeczeństw ludzkich akceptujących istniejący stan rzeczy. (…)Do wczesnych lat XX wieku banki drukowały swoje własne papierowe pieniądze z własną nazwą na każdym banknocie w zamian za własne rezerwy złota i wypożyczały je rządowi i społeczeństwu w formie oprocentowanego kredytu który funkcjonował jako dług narodowy .Metoda kreacji pieniądza Johna Lawa polegająca na zastąpieniu monety prostym narodowym systemem kredytu i debetu ,spowodowała ,że całkowite zadłużenie narodowe i prywatne utrzymuje się na wyższym poziomie niż ilość pieniędzy zdolnych do jego spłacenia. System ten wymaga albo stałego niekończącego się wzrostu gospodarczego albo stanięcia twarzą w twarz z chaosem totalnego załamania gospodarczego (System monetarny na Nowe Tysiącleci ;
  http://www.rebirthing.szczecin.pl/system.pdf ).

  Wszystko wskazuje na to ,że stoimy w obliczu chaosu totalnego załamania gospodarczego,politycznego i religijnego.System monetarny z Brentton Woods i Brentton Woods II doprowadził do upadku państw narodowych( czego jesteśmy obecnie świadkami) na rzecz ponadnarodowych korporacji takich jak Unia Europejska ,CBE, ONZ,Bank Światowy, MFW , FED czy City of London który jest Wielką Macierzą świata finansów i nakłania narody do przyjęcia tzw. Pax Judaica (Izrael Mesjaszem Narodów) ; Pax Americana jako Project for the New American Century (PNAC), czyli Projekt dla Nowego Amerykańskiego Wieku (1 Tes 5:3 ).

  Ale jak na te wydarzenia wskazuje Biblia? Zobaczmy .

  607 p.n.e – 2300=1694 n.e powstanie prywatnego banku centralnego Anglii ; wprowadzono i udoskonalono ideę Johna Lawa –systemu rezerwy ułamkowej jako długu narodowego
  607 p.n.e(zburzenie Jerozolimy przez Babilończyków)- 2300=1694 n.e

  607 p.n.e. (Ezech 21:25-27 ;Dan 2: 36- 45 ; Dan 4:13-25;Dan 7: 7- 27;Dan 8 :1-27; Dan 10:1 ,13,20-21; Dan 11: 2- 45 ; Da 12: 1-13 ) – 2300 (Dan 8:13,14 ;występek powodujący spustoszenie ) = 1694 n.e ;powstanie prywatnego banku centralnego Anglii ; wprowadzono i udoskonalono ideę Johna Lawa –systemu rezerwy ułamkowej jako długu narodowego (W.Cobbett w “A history of Protestant Reformation” W.Cobbett w “A history of Protestant Reformation” str. 31) : “Zabrałem się do czytania aktu Parlamentu z 1694 r., na mocy którego powstał Bank Angielski. Jego założyciele dobrze wiedzieli czego pragną. Ich plan polegał na stopniowym obciążeniu długami całego kraju, cale] ziemi, wszystkich domów i wszelkiej własności, a nawet pracy wobec tych, którzy pożyczali pieniądze państwu – plan ten, przebiegły, zręczny, głęboki plan, spowodował coś, czego Świat nie widział nigdy przedtem – głód wśród bogactwa .”http://www.forum.michalkiewicz.pl/vi)

  607p.n.e – 2520 (7 czasów deprecjacji parytetu złota;Dan 2: 36- 45 ) = 1914n.e ;początek ekonomicznego Armagedonu; zawieszenie standardu złota w sierpniu 1914 n.e ; System ten upadł w 1914 r. kiedy to kraje europejskie, które stanęły wobec konieczności udziału w I Wojnie Światowej, musiały zapewnić sobie szybki
  dostęp do funduszy. Uwolniły one zatem swoje banki centralne od obowiązku honorowania własnych długów. Francja zawiesiła pokrycie w złocie w 1914 r. następującymi słowy: “Aż do chwili, gdy prawo ustanowi inaczej (…) Bank Francuski (…) jest zwolniony z obowiązku wypłacania swoich banknotów w gotówce”. To zwolnienie uważano wówczas za tymczasowe. )

  3453 lat licząc od występku Adama do Jubileuszu i upadku Tyru(części lądowej) + 2520 = 5973 upływa lat od występku Adama do roku 1947 n.e .
  System monetarny z Bretton Woods ustanowiony w 1944 roku zaczął działać dopiero w 1947 r.. Stany Zjednoczone przecięły więzi pomiędzy dolarem i złotem, ponieważ wiedziały, że nie mogą sobie pozwolić na płacenie swych długów w złocie. Znaczenia tego kroku nie sposób przecenić. Nawet prezydent Nixon nazwał go “najważniejszym wydarzeniem finansowej historii świata” .

  6000 – 5973=1947

  6000 (już w roku 1966 n.e Świadkowie Jehowy głosili ,że Tysiącletnie Panowanie Chrystusa rozpocznie się po zakończeniu 6000 lat historii ludzkich dziejów które przypadło na znamienny rok 1975n.e. Rzeczywiście rok ten okazał się znamienny ,co prawda nie nastąpił długo oczekiwany przez Świadków Jehowy Armagedon ale
  nastąpił ciąg wydarzeń które wmanewrowały narody świata do wystąpienia przeciw religii co da początek tzw.Wielkiemu Ucisku serii bezprecedensowych wydarzeń
  zmierzających ku ostatniej ze wszystkich wojen – wojnie wielkiego dnia Jehowy(Sofoniasza 1:14;Joela 2:1,11 ; Dz.Ap 2:20 ; 2 Piotra 2:10-13 ; Objawienie 6:17; Objawienia 16:13,14 )
  Opis tej sytuacji znajdziemy w Biblii:” (…)I ujrzałem trzy nieczyste natchnione wypowiedzi, które wyglądały jak żaby, wychodzące z paszczy smoka i z paszczy bestii, i z paszczy fałszywego proroka. 14 Są to w rzeczywistości wypowiedzi natchnione przez demony i dokonują znaków, i wychodzą do królów całej zamieszkanej ziemi, żeby ich zgromadzić na wojnę wielkiego dnia Boga Wszechmocnego. 15„Oto przychodzę jak złodziej. Szczęśliwy, kto czuwa i strzeże swych szat wierzchnich, żeby nie chodzić nago i żeby nie patrzono na jego hańbę”. 16 I zgromadziły ich na miejsce zwane po hebrajsku Har-Magedon.”(Objawienie 16:13-16) a także w 17 i 18 rozdziale księgi Apokalipsy:
  (…)I mówi do mnie: „Wody, które ujrzałeś, gdzie siedzi nierządnica, oznaczają ludy i rzesze, i narody, i języki. 16 A dziesięć rogów, które ujrzałeś, i bestia — ci znienawidzą nierządnicę i sprawią, że będzie spustoszona i naga, i zjedzą jej ciało, i doszczętnie spalą ją ogniem. 17 Bo Bóg włożył to do ich serc, żeby wykonali jego myśl, żeby wykonali swoją jedną myśl, dając swe królestwo bestii, aż się spełnią słowa Boga. 18 A niewiasta, którą ujrzałeś, oznacza wielką metropolię mającą królestwo nad królami ziemi”(Objawienie 17:15-18).

  Znamiennym wydarzeniem dającym podstawę do takiego zrozumienia była Rezolucja nr 3379 uznającą ***Syjonizm*** za odmianę rasizmu przyjęta 10 listopada 1975 roku przez Zgromadzenie Ogólne ONZ . Tak więc rok 1975 n.e datuje się jako początek wydarzeń zmierzających do ataku ONZ na religię…

  573p.n.e (Jubileusz; upadek Tyru ;Ezech 29:17,18;Jer 27:6;Jer 25:9) – 2520 (siedem czasów deprecjacji pieniądza ;1914 n.e początek upadku państw narodowych ;”Armagedon” ekonomiczny :D an 4:16,17:Dan 2:36 – 45; 2300:Dan 8:13,14 ) = 1948 n.e ;powstanie współczesnego państwa Izrael – występku siejącego spustoszenie (Dan 8:13,14 )

  1948 n.e – 14 maja – ogłoszenie Deklaracji niepodległości Izraela
  1947n.e – Rezolucji Zgromadzenia Ogólnego ONZ nr 181 z dnia 29 listopada 1947, na mocy której na części terytorium byłego brytyjskiego Mandatu Palestyny powstało rok później współczesne państwo Izrael.

  1948n.e – 220=1728n.e

  1947n.e-220=1727n.e początek samorealizujących się proroctw biblijnych ***(film :Efekt Nostradanusa – kod apokalipsy; http://www.youtube.com/watch?v=NENMuxC98lU )
  14 maja 1948 n.e ogłoszenie deklaracji niepodległościwej Izraela (***świadome dażenie do spełnienia oczekiwań w tym realizacji wszystkiego co ma związek z proroctwami mesjańskimi*** ).***Osiemdziesiąt jeden lat po śmierci Izaaka Newtona Napoleon wydaje dekret “Le Grand Sanhedrin de Napoleon” na mocy którego zostaje wskrzeszony żydowski Sanhedryn.Dekret ten dał początek światowemu syjonizmowi ruchowi którego celem było utworzenie narodowego państwa Izrael- występku powodującego spustoszenie :D an 8:13,14.***

  Rothschild -Wikipedia:
  W 1728 n.e umiera Mojżesz Amschel Bauer ojciec przyszłego założyciela światowego imperium finansów -Mayera Amschela Freiherra von Rothschilda.Mayer Amschel zmienił swoje nazwisko rodowe z Bauer na Rothschild .(…)Podczas pracy w banku Mayer A. Rothschild poznał numizmatyka, generała von Estorffa, który w roku 1763 dołączył do dworu Wilhelma IX landgrafa Hesji-Kassel[2]. Znajomość ta umożliwiła Rothschildowi rozpoczęcie interesów z księciem Wilhelmem IX; min. brał udział przy wypożyczeniu żołnierzy Heskich (tzw. Hesi) do walki z rewolucjonistami amerykańskimi. W 1787 roku został intendentem finansów elektora pruskiego Fryderyka II .Po zajęciu księstwa Hesji-Kassel przez wojska napoleońskie Wilhelm IX przekazał swój kapitał w ręce Rothschilda; samemu udając się na kilkuletnią emigrację. Kapitał ten w późniejszym czasie został zainwestowany z zyskiem przez synów Mayera (…).
  Mayer Amschel Rothschild protoplasta najpotężniejszego rodu bankierskiego świata stał się gorącym orędownikiem powstania państwa Izrael – “Mesjasza narodów” (***samospełniające się proroctwa biblijne***) Okres wojen napoleońskich wyniósł ród Rothschildów na szczyty elit europejskich. Udzielane przez nich kredyty wspierały działania zbrojne nie tylko w Europie .Z czasem również wspierały działania wojenne prawie w każdym zakątku świata. Najłatwiejszą formą dojścia do światowej władzy było powołanie banków centralnych w poszczególnych krajach europejskich. Celem owych banków było przejęcie kontroli nad gospodarką i polityką państw narodowych poprzez wprowadzenie pieniądza jako długu narodowego .Idea Izraela jako – Mesjasza Narodów ma obecnie 286 lat i jest ona fundamentem na którym stoi Gog z Magog (Ezech 38 rozdział i 39).

  Rozpoznanie owego Goga z Magog umożliwia nam Biblia .Określenie i dokładne sprecyzowanie czym jest biblijny Gog z Magog jest szalenie trudne ze względu na skomplikowaną strukturę i charakter tego tworu (finanse,polityka,religia). Jednakże najbliżej oddającą cele i założenia tej ludzkiej hybrydy oddaje biblijna nazwa GoG która moim zdaniem kryptonimem i akronimem od słów : Ogólnoziemski (Golbal) Okupacyjny (Occupation)Rząd(Government). Rząd ten stoi w opozycji (Psalm 2 )do rzeczywistego Rządu Królestwa Bożego który jako jedyny jest w stanie rozwiązać wszelkie problemy z którymi obecnie borykają się nieudolne rządy
  ludzkie(Jer 10:23) .
  Wszystkie obecne wydarzenia na świecie zmierzają do konkretnego celu – ku wojnie wielkiego dnia Jehowy.
  Chciałabym zwrócić uwagę czytających ten komentarz , na szczególne proroctwo z księgi Ezechiela :”Dlatego prorokuj, synu człowieczy, i powiedz do Goga: ‚Tak rzekł Wszechwładny Pan, Jehowa: „Czyż w owym dniu, gdy mój lud izraelski będzie mieszkał bezpiecznie, ty nie będziesz o tym wiedział? 15 I przyjdziesz ze swego miejsca, z najdalszych stron północy, ty i wiele ludów z tobą, wszyscy jeżdżący na koniach, wielki zbór, liczne wojsko. 16 I na pewno nadciągniesz przeciwko memu ludowi izraelskiemu jak obłoki, by pokryć kraj. Stanie się to pod koniec dni i ja przyprowadzę cię przeciwko memu krajowi, aby poznały mnie narody, gdy na ich oczach uświęcę się w związku z tobą, Gogu”’(Ezechiela 38:14-16) (…)„.

  oraz na prorocze wypowiedzi z 54 rozdziału księgi Izajasza :

  (Izajasza 54:11-15) (…)„O, niewiasto uciśniona, miotana wichrem, nie pocieszona, oto ja kładę twoje kamienie na twardej zaprawie, a fundament twój ułożę z szafirów. 12 I twe blanki uczynię z rubinów, a twe bramy z kamieni ogniście błyszczących, wszystkie zaś twe granice z zachwycająco pięknych kamieni. 13 A wszyscy twoi synowie będą ludźmi wyuczonymi przez Jehowę i pokój twych synów będzie obfity. 14 Okażesz się niezachwianie ugruntowana w prawości. Będziesz daleko od ucisku, bo nikogo nie będziesz się bać, i od czegoś przerażającego, bo się do ciebie nie przybliży. 15 Jeśli ktoś przypuści atak, nie będzie to na mój rozkaz. Kto przypuści na ciebie atak, z twego powodu upadnie”.
  Na koniec zostawiam czytelników z pytaniem :czy rzeczywiście współczesne państwo Izrael jest w dalszym ciągu jest “narodem wybranym”? Czy wchodzi w skład GOGa ogólnoświatowego systemu zarządzania zasobami ludzkimi obejmujący kształtowanie i kontrolę umysłu i serc całej populacji ludzkiej organizowany przez “bestie czasu końca”(mocarstwa światowe ) ?. System ten odzwierciedla osobowość i zasady twórcy tego systemu -Szatana Diabła. System ten wywiera przemożny wpływ i nacisk na każdego człowieka. Im bliżej” końca tego systemu rzeczy” tym coraz większe nadzorowanie poczynań, procesów zachodzących na wszystkich płaszczyznach życia całych społeczeństw .Credo owego systemu brzmi :”bez rodziny, własności,prawdy , wolności i wiary ” i nawiązuje do zerwania z tradycyjnym pojęciem rodziny ,własności ,prawdy,wolności i wiary. Nieco więcej na ten temat piszę na stronie http://www.gog.cba.pl(…)

  Czy rzeczywiście Biblia jest tylko dziełem literackim …?

 • Maurycy Hawranek

  Tak, jest dziełem literackim (a właściwie dziełem w którym wydarzenia historyczne, mity, legendy i wizje senne skompilowano w jednolitą całość w celach polityczno-religijno-propagandowych). Znam książki, które trafniej od Biblii przepowiedziały przyszłość, np. książka Juliusza Verna o Paryżu XX wieku.

  Przejrzałem pobieżnie Pana wklejki z Biblii i widzę, że na siłę dopasowuje je Pan do wydarzeń historycznych. Najlepszym dowodem ten fragment:

  „co prawda nie nastąpił długo oczekiwany przez Świadków Jehowy Armagedon ale nastąpił ciąg wydarzeń które wmanewrowały narody świata do wystąpienia przeciw religii co da początek tzw.Wielkiemu Ucisku serii bezprecedensowych wydarzeń zmierzających ku ostatniej ze wszystkich wojen”

  To jest właśnie to o czym pisałem we wpisie:

  „1. Interpretator część wizji przypisuje do wydarzeń, które się wydarzyły.

  2. Interpretator snuje wizje przyszłości na podstawie pozostałych opisów wizji, których nie potrafił przypisać do wydarzeń historycznych.

  3. Wizje przyszłości interpretatora nie sprawdzają się.

  4. Interpretator poprawia poprzednie swoje opracowania, rozbudowuje to co zrobił w punkcie 1.

  5. Interpretator snuje nowe, zmodyfikowane wizje przyszłości, tak jak w punkcie 2.

  6. Nowe wizje przyszłości interpretatora nie sprawdzają się, jak w punkcie 3.

  7. itd.”

  W tym wypadku sam Pan to potwierdził – „nie nastąpił długo oczekiwany przez Świadków Jehowy Armagedon ale nastąpił ciąg wydarzeń ……”

  To pokazuje bezwartościowość Biblii jako źródła wiedzy o przyszłości, bo ciągle wierni poprawiają interpretacje, by pasowały do bieżących wydarzeń. Kiedy zorientują się, że się pomylili, modyfikują interpretacje i udają, że wszystko jest ok, i następna interpretacja z korektą jest już właściwa. Do czasu, aż znów jej nie zmodyfikują, gdy zorientują się w pomyłce. Itd. To jest to, czego nauczyłem się o proroctwach, zwłaszcza biblijnych i Nostradamusa. Cały czas żyjecie wizją końca świata, Armagedonu, itd., to odbija się na ludzkiej psychice i wywołuje depresję. Co najgorsze, myśli kształtują świat podobnie jak modlitwa, i takim czarnowidztwem i negatywnym myśleniem ściągacie nieszczęścia na świat i wojny (nazywa się to wizualizacją rzeczywistości).

  Proszę nie zasypywać mnie kolejnymi cytatami Biblii, bo ich nie przeczytam. Nie mam na to ochoty ani siły. Nie chcę dyskutować na tematy religijne, bo zbyt wiele takich dyskusji w życiu przeprowadziłem i niczego nie zmieniły. To dla mnie marnotrawstwo czasu i energii. Dyskusja nie zastąpi Panu doświadczeń życiowych, bo czytając moje argumenty nie zastanawia się Pan „czy on ma rację?”, tylko „jak mu udowodnić, że nie ma racji?”. Ale to nie Pana wina, tylko religii, która przeprogramowała Panu umysł, aby w taki sposób podchodził Pan do życia. Religie celowo o robią, aby nie tracić wiernych.

  Ponownie polecam przeczytać „Dupę Henryka” – zapewniam, że jest to dzieło bardzo pouczające.

  PS. Moje poglądy wynikają z moich doświadczeń życiowych a nie z ksiąg. Uważam, że Biblia jest wartościowa tylko jako źródło pomocnicze w badaniach historii, bo zawiera legendy i opisy epoki, w której powstawała.

 • rodz111

  Piszesz o Świadkach Jehowy, że żyją „wizją końca świata” i Armagedonu. Nie jesteś obiektywny. To, że wszyscy żyjemy w środku wojny cywilizacyjnej nie muszę o tym nikogo przekonywać. To, że cywilizacja łacińska chyli się ku upadkowi, też nie muszę nikogo przekonywać gdyż jest to powszechnie widoczne. To nie Biblia jest przyczyną depresji, to nie proroctwa biblijne są przyczyną tego że ludzie” pod ich wpływem (…) popełniają samobójstwa”. System w którym przyszło nam wszystkim żyć jest produktem „wizji”( ideii) ludzi którzy zaangażowali się w „naprawę tego świata”. Za przykład niech posłuży osoba Thomasa Roberta Malthusa wybitnego teologa i interpretatora biblijnego oraz ekonomisty twórcy teorii (wizji) ludnościowej. „W eseju “Prawo ludności” pisał: “Wszystkie dzieci, które się rodzą ponad ilości, które są potrzebne, aby utrzymać populację na określonym poziomie, muszą koniecznie zginąć, chyba że ustąpią im miejsca dorośli przez swoją śmierć”.
  Chciałabym przytoczyć wiele mówiący fragment artykułu Jana Maria Jackowski
  opublikowanego na łamach ” Nasz Dziennik „. Przedruk tego artykułu ukazał się na portalu internetowym Bibuła.
  (…)W światowych mediach pojawiła się informacja o tajnym spotkaniu najbogatszych Amerykanów. Jednym z głównych tematów poruszanych podczas obrad był “problem przeludnienia świata”. Postawiono diagnozę oraz dyskutowano, jak temu “zaradzić”. To kolejny ważny sygnał, świadczący o tym, że posiadające ogromne możliwości działania kręgi “międzynarodówki bogaczy” pod wpływem neomaltuzjanizmu promują antykulturę śmierci jako fundament konstytucji globalizmu(…)[1].
  Jak widzisz cały świat żyje „wizją końca świata” i Armagedonu ponieważ opiera się na dwóch ideologiach : na bezpieczeństwie demograficznym i bezpieczeństwie ekonomicznym.
  Moje poglądy wynikają z moich doświadczeń życiowych a nie z ksiąg. Uważam, że Biblia jest wiarygodna i wartościowa pod każdym względem nie tylko jako źródło różnych styli literackich czy jako pomocnicze źródło w badaniach historii. Jej siłą jest moc oddziałowy wania na serca i umysły ludzi w taki sposób by byli zdolni do wszelkiego dobrego dzieła.

  Przypisy:
  1. Globalna klika – http://www.bibula.com/?p=10583

 • rodz111

  Transhumanizm jako totalny Armagedon czy droga prowadząca do życia wiecznego?

  1.http://www.naturalnews.com/040925_transhumanism_Ray_Kurzweil_cult.html
  2.ONZ przewiduje transhumanistyczną przyszłości, w której człowiek będzie zbędny-http://www.prisonplanet.pl/nauka_i_technologia/onz_przewiduje,p1751547234
  3.Nowy Porządek Świata. Spojrzenie w niedaleką przyszłość. #4-http://www.prisonplanet.pl/trend_trak/nowy_porzadek_swiata,p1405927150
  4.ONZ i Transhumanizm – koniec człowieka – http://odkryj.wolnemedia.net/story.php?title=onz-i-transhumanizm-koniec-czlowieka
  5.Alan Watt. Nowy wspaniały świat i wielka globalna transformacja http://radio.radiopomost.com/ciekawostki/1662-alan-watt-nowy-wspanialy-swiat-i-wielka-globalna-transformacja

  Wobec takiej perspektywy przyszłego życia wybieram tą która jest nakreślona na kartach Biblii.

 • rodz111

  Napisałeś:” Zamiast dyskutować ze mną, dam ci linka do skeczu „Dupa Henryka”, może trochę wulgarne, ale myślę, że powinieneś to przeczytać i zastanowić się.

  Przeczytałam i zastanowiłam się świetnie ten skecz pasuje do ONZ i jego twórców państw założycieli…

 • Wiktor

  Doskonale pasuje do Świadków Jehowy.

 • rodz111

  Wiktor biały rycerz który brat Igthorna …

 • Maurycy Hawranek

  @Wiktor – trafna uwaga, skecz faktycznie jest aluzją do Świadków Jehowy. Nie trzeba być osobą inteligentną, by to dostrzec. Natomiast trzeba być wyjątkowo głupim, by tego nie zauważyć.

  @rodz111 – nieładna zagrywka – gdy argumentów brak, wmawia się człowiekowi, że jest „zły”, bo użył imienia osoby, której bratem był ktoś zły (domyślam się z kontekstu, bo Igthorn kojarzy mi się tylko z postacią z kreskówki „Gumisie”)? To niezbyt kulturalne czepialstwo. O człowieku świadczą ich czyny, a nie imiona. Na dodatek celowo pominąłeś, że fakt, że „Wiktor” oznacza „zwycięzca”.

  Prostym zdaniem zwyciężył z Tobą, bo dostrzegł oczywistość, a ty przegrałeś. Czyżby doszukując się wszędzie drugiego dna, ukrytych symboli, tajnych powiązań, itd., przestałeś widzieć, to co oczywiste?

 • agama

  ej, to Biały Rycerz z Gumisiów był zły?

 • Komzar

  Jeżeli doszukiwać się w przepowiedniach drogowskazu to faktycznie można dostać pomieszania zmysłów, ale moim zdaniem nie po to one są.
  To po prostu jeden z naszych zmysłów i jak coś „widzimy” to należy to przyjąć do wiadomości z odpowiednim zrozumienie.
  Cały problem polega na tym, że takie wizje traktujemy jak coś niezwykłego, nienaturalnego co szybko prowadzi do „boskich” interpretacji.
  To są po prostu informacje dostępne w określonej formie z których może skorzystać ten co je widzi. Są to też informacje które docierają do nas czasami mimowolnie tylko dlatego, że są tak „jaskrawe”.
  Moim zdaniem wizje i proroctwa są bardzo potrzebne i pożyteczne bo są podstawą do głębszej analizy i badania istoty tego świata. To nie są konfabulacje.
  Takie wizje to istotny pretekst do zastanowienia się nad samą naturą czasu i naszego pojmowania go.

  Sprawdzalność danej wizji nie jest jedynym i najważniejszym kryterium oceny sensowności istnienia tego zjawiska.

  Może jak wizja dotyczy czegoś ogólnego jak wojna to człowiek nie wie co z tym zrobić ale jak dotyczy spraw osobistych to pomaga zrozumieć sens tego się tego co ma się wydarzyć, przed lub po fakcie.
  Przepowiednie mają też sens dla tych którzy widzą coś osobistego i zanegowali by możliwość takiego zjawiska gdyby nie osoby które publicznie mówią, że im się to też przydarza.
  Takiej zmiany dokonał na przykład R. Monroe opisując swoje OOBE. Dopiero po przeczytaniu jego książki tysiące ludzi przestało uważać swoje doświadczenia za problem i zaczęło wyciągać z nich osobisty pożytek.

  Zgadzam się z Maurycym co do jednego, taka przepowiednia nie wnosi większej wartości do całych społeczności. Nic nie zmieni taktu, że Obama czy Tusk to dekle mówiąc delikatnie i co nam po przepowiedniach w tej sytuacji? :)
  Po prostu trzeba stawić czoła rzeczywistości i zająć się sobą i rzeczami słusznymi dla siebie a nie doszukiwaniem się sensacji w rzeczach naturalnych.

 • masakalambura

  Polecam tę książkę na temat Biblii i jej wiarygodności bycia dokładną relacją Jezusa.

  http://www.usislam.org/books/Izharul-%20Haq.pdf

 • davids

  Chyba nie pojawiła się jeszcze żadna przepowiednia, która się w 100% spełniła – w każdym razie nie wtedy, kiedy ja żyję.

 • Luke

  Jestem wierzący ale też i poszukujący. W trakcie tych poszukiwań mocno zaintrygował mnie film „Zeitgeist” z 2007, w którym Biblia określona została jako „…ASTROTEOLOGICZNA LITERACKA HYBRYDA, jak prawie wszystkie religijne mity przed nią…”. Fundamentalista oburzyłby się na takie stwierdzenie. Że dzieje Chrystusa pasują jak ulał do egipskiego Chorusa… Jest też Mitra i Dionizos, Attis, Krishna… Jest bardzo dużo pytań bez odpowiedzi. Zupełnie jak z historią JFK i WTC.

Dodaj komentarz