Nowa Religia Astropsychologiczna

Witam.

Poniżej prezentuję Deklarację Powstania Nowej Religii Astropsychologicznej.

Każdy kto jest zainteresowany tą koncepcją niech zostawi komentarz i adres email.

 

Deklaracja powstania nowej religii.

Nowa religia jest tak naprawdę starożytną acz ukrywaną wiedzą astrologiczną i jej powiązaniu z człowiekiem.

Otóż: subtelne oddziaływania grawitacyjne pochodzące z planet krążących w Układzie Słonecznym oraz dominujące oddziaływanie grawitacyjne Słońca i Księżyca mają decydujący wpływ na tzw. psychologię głębi sformułowaną przez Junga a będącą w rzeczywistości wiedzą ściśle astrologiczną. Bowiem astrologia to „astronomiczna psychologia głębi ” czyli astropsychologia. Psychologia głębi natomiast to zespół nieuświadomionych cech ludzkich charakterów niewidocznych na pierwszy rzut oka a mających swe źródło w położeniu planet i Słońca względem Ziemi. Tą wiedzę amputowano naszym przodkom. Dawne wierzenia ludów starożytnych uwzględniały ten wpływ na człowieka i uważały go za święty. To religia judaistyczna zarezerwowała tą wiedzę dla rabinów a w Starym i Nowym Testamencie narzuconym ludom „pogańskim” zakazała wierzeń opartych o astrologię. Nie będę rozwijał tego wątku bo bierze mnie na wymioty gdy pomyślę o Żydach. Wszystkie religie dawne w tym Słowiańska miały ustanowione święta w dniach przesileń i rówonocy lub w ich okolicach. Te święta zostały zastąpione świętami chrześcijańskimi z nadbudowaną na nie bajeczką o Jezusie-żydzie który „zmartwychwstał” choć nikt tego nie widział i świętym Mikołaju-dobrym acz ogłupionym człowieku który w akcie dobrego serca rozdał wszystko co miał biednym. Oczywiście nie tylko Żydzi mają swój udział w ogłupianiu społeczeństw białego człowieka bo Kościół Katolicki jest temu winny tak samo a kiedyś jeszcze władze Cesarstwa Rzymskiego. Notabene później to cesarstwo zostało Cesarstwem Rzymskim Narodu Niemieckiego które „raczyło” ochrzcić nas-Słowian i zrujnować nasze prawdziwe wierzenia jednocześnie dojąc przez wieki z nas kasę na rzecz Watykanu. Później walczyliśmy wiele lat z pewnym zakonem spod znaku czarnego krzyża który zabrał nam mnóstwo ziemi i nawracał nas i okoliczne ludy ogniem i mieczem. Wracając do tematu… Nowa a więc stara religia musi mieć święta we wszystkie dni przesileń i równonocy jako momentów kluczowych z punktu widzenia astropsychologii czyli dawnej astrologii. Ma to bezpośredni związek z położeniem Ziemi względem Słońca. Ponad to należy ustalić że istnieją aspekty słoneczno-planetarne które źle rokują jako moment narodzin dziecka. Obowiązkiem zatem każdego kto przyjmie religię za swoją będzie zapoznanie się przynajmniej z podstawami astropsychologii i tak planowanie poczęcia by planowe narodziny wypadły w dogodnym czasie w sensie umysłowości dziecka. Kwestia okresów zabronionych pozostaje do ustalenia. Nie chodzi tu w żadnym wypadku o ograniczanie wolności ale o ogólno-pojęty interes społeczny. Wiedza z zakresu astropsychologii czyli interpretacji kosmogramu dziecka powinna być również brana pod uwagę przy planowaniu jego nauki i kariery zawodowej. To musi należeć do obowiązków rodziców. Kapłanami religii będą profesjonalni astropsychologowie. W żadnym wypadku telewizyjne wróżki bo one z astropsychologią nie mają nic wspólnego. Jako członków nie można przyjmować żydów ani innych semitów czy konwertytów spośród muzułmanów. W żadnym wypadku nie należy ich radzić się w kwestiach interpretacji kosmogramów. Są to bowiem ludzie prowadzący od wieków wojnę z białym człowiekiem i należy uznać za niemal pewne że zapragną szkodzić a nie pomagać. Do grona wiernych tej nauce przede wszystkim należy nakłaniać braci Słowian. Organizacja nie ma charakteru zarobkowego, jej celem nie jest budowa żadnych świątyń i późniejsze ich utrzymywanie. Spotkania wiernych tej nauce w celu oddawania czci Słońcu i Planetom ale tylko w kategoriach symbolicznych a nie jako boskim bytom będą umowne miejsca epatujące pięknem przyrody i zapewniające odpowiednio dużą przestrzeń. Każdy z nas może to również czynić pośród swoich bliskich w trakcie jednego z 4 wymienionych świąt w roku. Proponuję nazwy świąt zaczerpnięte z tradycji Słowiańskiej. A więc: Szczodre Gody, Jare Gody, Kupała i Święto Plonów. Celem członków naszej religii nie jest wpis do rejestru związków wyznaniowych. Nie jest to nam do niczego potrzebne. Tym bardziej że nasza religia nie opiera się na wierze tylko na WIEDZY ! Natomiast taki wpis mógłby się nawet okazać szkodliwy. Zadaniem członków naszej wspólnoty jest propagowanie podstawowej wiedzy z dziedziny astropsychologii oraz przyłączanie do naszej wspólnoty swoich znajomych oraz innych ludzi w miarę możliwości. Z wiedzy o astropsychologii nie należy robić ostatecznego sensu życia, sposobu na oszustwo, nie należy zamykać się w sobie ze względu na pewne predyspozycje astropsychologiczne. Należy PAMIĘTAĆ oraz uświadamiać innych że astropsychologia jest jedynie szkicem naszych potencjalnych możliwości a nie ostatecznym wyrokiem. Powinna nam zatem pomagać a nie nas w żaden sposób przytłaczać. Jest wskazówką. Nie odrzucamy przy tym żadnych prawdziwych i konstruktywnych społecznie oraz jednostkowo norm etycznych. Naszym wspólnym celem jest życie w szacunku do drugiego człowieka, rozwoju społecznym, technologicznym i gospodarczym, w poszanowaniu przyrody oraz ciągłym odkrywaniu jej prawideł. Potępiamy kłamstwo, kradzież, mordowanie (w tym aborcję), cesarskie cięcie-jako kłócące się z prawami astropsychologii, poligamię a więc i cudzołóstwo. Uznajemy że podstawą jednostką społeczeństwa jest rodzina jako związek kobiety i mężczyzny oraz ich dzieci. Nie uznajemy związków homoseksualnych za zdolne do adoptowania i wychowywania dzieci. Homoseksualizm uznajemy za dewiację. Jednocześnie nie odmawiamy takim ludziom prawa do życia i stanowienia o swojej osobie. Obowiązkiem każdego wiernego tej nauce jest dbanie o swoje zdrowie i poszerzanie wiedzy na temat zdrowego odżywiania. Zaprzestanie trwania w nałogach, odrzucenie jakiejkolwiek formy narkotyków. Dozwolone jest używanie alkoholu w rozsądnych ilościach czyli takich by nie szkodzić sobie i innym. Nasza religia nie uzurpuje sobie prawa do oddawania czci jakiemukolwiek Bogu ponieważ nie wiemy kim on jest. Wychodzimy z założenia że jeśli Bóg istnieje to jest on wszystkim co nas otacza-całym wszechświatem i chce byśmy go poznawali rozszerzając tym samym nasze możliwości. Prawa natury są jego prawami a więc są i naszymi prawami i to leży u podstaw naszej religii. Jesteśmy wrogiem wszelkich ideologii które próbują zrobić z człowieka niewolnika, wyzyskiwać go czy oszukiwać. Uważamy że najważniejsze prawo etyczne to prawo do życia, chyba że to życie stanowi zagrożenie dla życia drugiego człowieka bądź społeczeństwa. W tym duchu uznajemy karę śmierci za zasadną. Uznajemy obecnie obowiązujące prawo w Polsce co nie znaczy że nie będziemy chcieli w nim zmian. Uważamy że Polska musi zachować etniczną czystość w jak największym stopniu jako że jest krajem białych ludzi-Słowian. Ten fakt uznajemy za gwaranta bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju społeczeństwa polskiego. Odrzucamy agresywny szowinizm, uznajemy nacjonalizm. Jednocześnie chcemy przyjaźni z innymi Słowiańskimi narodami oraz wyrzucenia wszystkich żydów z Polski ukrywających się pod polskimi nazwiskami jako elementu wyznającego teologię judaistyczną która jest wroga wszystkim białym ludziom w tym nam. Chcemy również zakazu wjazdu dla muzułmanów z tych samych powodów. Nasza religia ma naturę naukowo-nacjonalistyczno-panteistyczną.

3 wypowiedzi

 1. Amigo123 pisze:

  Jestem zainteresowany z kilku powodów i o nich właśnie chcę porozmawiać.
  Proszę, o podanie możliwego kontaktu.

 2. Sowa84 pisze:

  Proszę pisać na maila: sowwa84@interia.pl

 3. Sowa84 pisze:

  Mała poprawka do artykułu: oddziaływania astrologiczne są najprawdopodobniej oddziaływaniami radiowymi pochodzącymi ze Słońca a nie grawitacyjnymi.

Dodaj komentarz