Petycja w sprawie eutanazji w Senacie

Petycja P9-41/17 rozpartywana przez Komisję Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.

Petycja dotyczy uchylenia art. 150 paragrafu 2 – k.k

Autor petycji zwraca się w związku z niniejszym artykułem, żeby wykonywanie nawoływanie do eutanazji było czynem podlegającym karze.

Obecnie medycyna zna wiele sposobów na wyleczenie się z nowotworów, w związku z tym petycję uznaję za zasadną i o to apeluję do Senatu.

W Sejmie są rozpatrywane 2 projekty aborcyjne – za życiem, i za śmiercią. Podobna dyskusja toczyła się na początku roku 2016. Był wtedy remis.

Mam nadzieję, że wygra życie (bo już przegrała śmierć) w Komisji i Sali Obrad.

Dodaję także, że została złożona Sejmu RP petycja w sprawie zmiany ustawy o (…ochronie płodu ludzkiego) w zakresie zakazu aborcji – ochrony życia poczętego, bez odpowiedzialności karnej kobiety zlecającej zabieg.

Konferencja Episkopatu Polski wielokrotnie żądała dostosowania regulacji prawnych do ochrony życia poczętego. Ta petycja na być po stronie osoby chorej.

Petycja ma być wykonaniem zasad moralno-etycznych w tym V przykazania Bożego.

Jeszcze raz powtarzam, mam nadzieję że Senat uwzględni moje zdanie.

Dodaj komentarz